Hopp til innholdet

Våre eiendommer

RELOG har pr. i dag i overkant av 75 eiendommer innenfor lager, logistikk og lett industri, herunder 20 næringsparker.  I tillegg har vi eiendom innenfor segmentene kjøpesenter, handelseiendom og bytransformasjon.

 

Samlet utgjør dette mer enn 700.000 kvm BTA bygningsmasse og mer enn 5.000.000 kvm tomteareal (inkludert opsjoner). Hovedtyngden av vår portefølje er i Norge, men vi eier også eiendom i Sverige, Danmark og Finland. Nedenfor følger en oversikt over noen av disse eiendommene.