Hopp til innholdet

Investor

RELOG er et eiendomsselskap som kjøper, utvikler og forvalter eiendommer innenfor segmentene lager, logistikk og lett industri.

RELOG har alltid som målsetning å optimalisere kapitalallokeringen. Det betyr at RELOG til enhver tid vil vurdere kapitalbeslutninger ut ifra hva som maksimerer verdien for aksjonærene basert på et balansert forhold mellom avkastning og risiko. Dette gjelder finansiering i form av egenkapital, gjeld eller egen generert kontantstrøm for beslutninger relatert til nye transaksjoner, utvikling av eksisterende utviklingsportefølje, utbytte eller nedbetaling av gjeld.

RELOG har en solid kontantstrøm og en betydelig utviklingsportefølje gjennom en stor tomtebank. Dette vil gi et godt grunnlagt for videre vekst og verdiutvikling for selskapet. Ambisjonen er å være en ledende aktør innenfor utvikling og utleie av næringseiendom med hovedfokus på lager, logistikk og lett industri ved sentrale knutepunkt i Norden.