Hopp til innholdet

RELOG tar sats mot å bli en ledende aktør i Norden

20.01.2022

RELOG er et resultat av en sammenslåing av selskapene NHP Eiendom og Login Eiendom. Det kombinerte selskapet vil årlig generere leieinntekter på over NOK 500 millioner med eksponering mot segmentene lager, logistikk og lett industri.

Login Eiendom har en solid kontantstrøm med eksponering i hovedsak mot distribunaler for REMA 1000. NHP Eiendom har på sin side utviklet eiendom med hovedvekt på byomforming og destinasjonsbygging innenfor industri- og logistikkeiendom. NHP Eiendom har også en betydelig utviklingsportefølje gjennom en stor tomtebank. Login Eiendom og NHP Eiendom vil derfor kombinert skape et selskap som gir et solid grunnlagt for videre vekst og verdiutvikling.

RELOG har store vekstambisjoner og har som målsetning om å være en ledende aktør innenfor utvikling og utleie av næringseiendom med hovedfokus på lager, logistikk og lett industri ved sentrale knutepunkt i Norden. 

Selskapets aksjonærer er Reitan Eiendom, Ursus Eiendom, Persson Norge, Bai, Lyng Gruppen, Heglund Holding, Stiftelsen Fritt Ord og Forstaden. RELOG sitt hovedkontor vil være i Trondheim, med kontorer også i Oslo og Sandnes.