Hopp til innholdet

1,3 milliarder i resultat før skatt for året 2021

28.03.2022

RELOG sin posisjon som en ledende logistikkaktør i Norden er et resultat av over 20 år med langsiktig og solid jobbing. Selskapet høster nå frukter av dette arbeidet i et hett logistikkmarked.

RELOG har for året 2021 et resultat før skatt på NOK 1,3 milliarder. Verdien av totale eiendeler i balansen er nå på omtrent NOK 14 milliarder justert for eierandeler i tilknyttede selskap.

Leieinntektene forventes å øke betydelig i årene som kommer fra nåværende årlig «run-rate» som har passert NOK 500 millioner. Daglig leder i RELOG, Christian Wist, kommenterer: «Vi er godt fornøyde med resultatet for året 2021 og vi er optimistiske med hensyn på fremtiden. Forventet økning i leieinntektene er i stor grad drevet av selskapets prosjektportefølje som er av betydelig størrelse. Prosjektporteføljen sikrer RELOG en stabil og god vekst i inntekter og verdier i årene fremover».

En av de større hendelsene i løpet av året 2021 var transaksjonen med et større porteføljekjøp av eiendommer for omtrent NOK 1,3 milliarder med en netto vektet yield på ca. 6%. Porteføljen består av syv eiendommer i Norden innenfor lager, logistikk og lett industri. Transaksjonen var strategisk viktig for RELOG ettersom den økte den geografiske diversifiseringen av eiendomsporteføljen. I tillegg vil denne porteføljen av eiendom med høy kvalitet kombinert med attraktive utviklingsmuligheter støtte opp under de fremtidige vekstambisjonene for selskapet.